Zwyżka lub obniżenie cen

pexels-photo-95916

Na zwyżkę lub obniżenie się cen rynkowych mogą wpływać różne okoliczności. Jeśli towary sprzedaje się łatwo, po korzystnych cenach, wówczas mówimy, że koniunktura handlowa jest dla nich korzystna, w przeciwnym wypadku koniunktura jest niepomyślna. Od koniunktury handlowej zależni są zarówno wytwórcy jak i kupcy.

Przy pomyślnej koniunkturze łatwo sprzedaje się większe ilości towarów i uzyskuje się korzystne ceny. Wówczas wytwórcy starają się o powiększenie produkcji, która im daje dobry zarobek. Jeśli trudno uzyskać odpowiednie ceny, muszą wytwórcy ograniczać produkcję, która nie daje im dostatecznego zysku, a nawet przynosi straty. Jest to ważne w momencie, kiedy planujemy rozliczenia roczne za działalność.

Publiczność ma możność kupowania większej ilości towarów, jeśli łatwiej uzyskuje potrzebne na to środki. W okresach, w których ludzie dobrze zarabiają, łatwiej jest im też pieniądze wydać na pokrycie swych potrzeb, wzrasta więc z ich strony zapotrzebowanie, czyli popyt na towary. Wzmożony popyt ułatwia uzyskiwanie korzystnych cen, które wobec tego uzyskują tendencję do zwyżki. Jeśli ilość kupujących i zakupywanych przez nich artykułów maleje, ceny wykazują tendencję do obniżenia się, albowiem sprzedający starają się je zbyć choćby po niższej cenie, aby sprzedać łatwiej nagromadzone zapasy. Zależność cen od popytu na towary jest więc wyraźna: zwiększony popyt powoduje zwyżkę cen, gdy zaś popyt się obniża, obniżają się też ceny towarów.

Powiązane