man-people-space-desk
Dobór argumentów sprzedażowych

Przy doborze argumentów trzeba posługiwać się takimi, jakie odpowiadają poglądowi klienta na towar. Sprzedając modny materiał na suknię będziemy przy doborze argumentów starali się klientkę przekonać nie tylko o jakości materiału, ale też i o tym, że jest jej w nim szczególnie do twarzy, np. za pomocą lustra. Przy sprzedaży skarpetek zwrócimy uwagę na trwałość, […]

Read More →
man-relax-couch-study
DLACZEGO KLIENCI KUPUJĄ?

Klienci kupują towary dla zaspokojenia potrzeb. Ponieważ potrzeby ludzkie są bardzo różnorodne, sklepy sprzedają najrozmaitsze towary dla ich zaspokojenia. Pewne potrzeby są tak konieczne, że muszą „być zaspokojone bez względu na wiek, płeć i stan majątkowy. Do takich należy np. zaspokojenie głodu, ale i ta potrzeba jest różna, zależnie od wieku, klimatu, stanu społecznego, majątkowego […]

Read More →
calculator-paperclip-pen-office-66862
Ceny reklamowe

Ceny reklamowe czy fabryczne wydają się, względnie są dla klienteli cenami okazyjnymi. Często kupiec ma sposobność zaofiarowania swej klienteli także ze swej strony cen okazyjnych, tj. niższych od cen zazwyczaj stosowanych dla tych artykułów. Okazje dla zaofiarowania niższych cen od normalnych mogą być różne.

Read More →
money-card-business-credit-card-50987
Cena nabycia

Cena nabycia nie stanowi jednak jeszcze ceny kosztów własnych, czyli ceny, po jakiej kupiec mógłby sprzedawać towary nie ponosząc na nich straty. Skoro bowiem z prowadzeniem przedsiębiorstwa połączone jest ponoszenie różnych kosztów administracyjnych, musi je kupiec wliczyć do ceny towarów.

Read More →
hands-people-woman-working
Cechy skutecznej reklamy

Aby reklama była skuteczną, musi być: a) oryginalna i pomysłowa, b) powszechnie zrozumiała, c) ustawiczna, d) przekonywająca, e) planowa, f) odpowiednia. Oryginalną jest ta reklama, która odróżnia się od innych reklam i zwraca w ten sposób uwagę na siebie. Musi się przy tym korzystać z własnych oryginalnych pomysłów, a nie ograniczać się do naśladowania pomysłów […]

Read More →
man-coffee-cup-pen
Cechy charakteru i umysłu sprzedawcy

Sprzedawca musi być uczciwy. Sprzedawać, znaczy służyć klienteli, a wszelka służba musi być uczciwa i szczera. Uczciwym musi być sprzedawca w stosunku do właściciela sklepu, do osób współpracujących z nim i do klienteli. Obowiązki swe musi spełniać nie tylko ze względu na obowiązek, otrzymywane wynagrodzenie i kontrolę nad nim, ale z zapałem, z pełnym poświęceniem […]

Read More →
control-work-official-form-39519
CENY REKLAMOWE, FABRYCZNE, OKAZYJNE, STAŁE I ZMIENNE

Wielu kupców sprzedaje pewne artykuły po niskiej stosunkowo cenie jako tzw. artykuły reklamowe. Kupiec spodziewa się, iż przy sprzedaży danego towaru klienci będą się zaopatrywać niejednokrotnie także i w inne artykuły. Tą drogą przez, rozszerzenie zbytu kupiec dąży do pokrycia strat, jakie przynosi mu sprzedawanie artykułu reklamowego.

Read More →
calculator-calculation-insurance-finance-53621
CENA TOWARÓW I JEJ CZYNNIKI SKŁADOWE

Celem istnienia sklepu detalicznego jest zaopatrywanie klienteli w artykuły służące jej do zaspakajania potrzeb. Dla spełniania tego celu detalista zakłada przedsiębiorstwo, urządza je, organizuje kasowość, rachunkowość i korespondencję oraz inne czynności administracyjne, nabywa towary, zjednuje klientelę, aby jej sprzedawać posiadane artykuły.

Read More →