Ograniczenia w swobodnym ustalaniu cen

woman-hand-desk-office

Ograniczenia w swobodnym ustalaniu cen objawiają się nie tylko w tym kierunku, aby nie pobierano cen zbyt wysokich. Również ustalanie cen zbyt niskich jest niejednokrotnie szkodliwe. Zależy to w wysokim stopniu od przyczyny, dla której w danym wypadku kupiec obniża przesadnie ceny dążąc do możliwie szybkiego uzyskania płynnej gotówki.
Także współpraca, kupców między sobą w obrębie zrzeszeń kupieckich dąży niejednokrotnie do ustalania minimalnych norm zarobku. W tym celu związki kupieckie rozsyłają niekiedy swym członkom informacje o kształtowaniu się cen rynkowych i warunków sprzedaży. Także i w nabywaniu pomocne są niekiedy porozumienia detalistów. Jeśli zrzeszenie lub porozumienie się pewnej ilości kupców drobiazgowych doprowadzi do zorganizowania wspólnych zakupów, wówczas zazwyczaj ustala się też jednakowe warunki sprzedaży.

Powiązane