KOSZTY REKLAMY

pexels-photo-2

Tak jak z jednej strony nie możemy sobie wyobrazić nowoczesnego sklepu bez stosowania reklamy, tak z drugiej strony należy pamiętać o tym, że koszt jej nie może być zbyt wysoki. Detalista może wydawać na reklamę nie więcej, jak 12% obrotu, jego budżet reklamowy będzie więc z natury rzeczy skromny.

Musi więc dokładnie zastanowić się nad celowym użyciem przeznaczonej na reklamę sumy, aby jej nie zmarnować przez zbytnie rozdrobnienie na różne środki reklamy. W każdym razie największą część tej sumy powinien detalista przeznaczać na odpowiednią dekorację okna wystawowego i na estetyczne urządzenie wnętrza sklepu.

Najpowszechniej stosowane są te sposoby reklamy, przy których poniesiony wydatek jest jednorazowy. I tak: szyld, okno wystawowe i inne podobne środki stosowane są przez detalistów bez względu na środowisko, rodzaj klienteli i inne okoliczności. Tylko co do formy tych rodzajów reklamy mają znaczenie warunki, w jakich pracuje detalista. Przy droższych sposobach reklamy trzeba je stosować już w wyższym stopniu z „ołówkiem w ręku”. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, czy efekt osiągnięty dzięki reklamie jest proporcjonalny do poniesionych kosztów. Nie zawsze ta kontrola może być dokładna. Trudno np. pytać klientów po rozesłaniu listów sprzedażowych, czy przyszli do sklepu na skutek otrzymania tych listów, czy też byliby nas i bez tego odwiedzili. Niemniej jednak, skoro po zastosowaniu pewnego środka reklamy wzmógł się ruch w sklepie, okoliczność ta każe się nam domyślać, iż jest ona wynikiem zastosowanej reklamy.

Stopień, w jakim wzrosła sprzedaż na skutek zastosowania pewnego sposobu reklamy, pozwala nam na obliczenie jej rentowności. Jeśli dochody sklepu wzrosły w tym stopniu, iż poza innymi kosztami pokryły nam również koszty reklamy i dały choćby niewielką nadwyżkę zysku, w takim wypadku cel reklamy został osiągnięty.

Powiązane