Klienci a ich sfera społeczna

people-coffee-notes-tea

Przynależność do pewnej sfery społecznej wywołuje, podobnie jak przynależność do pewnych zawodów, pewne specjalne potrzeby towarowe. Tak np. przynależność do stanu pracującej inteligencji miejskiej wywołuje potrzebę kupowania takich towarów, jak np. ubrania wizytowe, smokingi, fraki towarów tych nie kupuje wieśniak. Każdy stan ma swe zwyczaje i upodobania, swe potrzeby oraz pewne dochody, umożliwiające nabywanie tych czy innych towarów.
Kupiec zakładając sklep powinien dokładnie zbadać, dla jakiej sfery odbiorców jest on przeznaczony inny towar znajdzie się w sklepie, sprzedającym konfekcję dla włościan, inny dla robotników, a jeszcze inny asortyment jest wskazany dla sklepu obsługującego urzędników i przedstawicieli wolnych zawodów, jak adwokatów, lekarzy, inżynierów, kupców. Kupiec musi przystosować swój asortyment towarowy, urządzenie swego sklepu do potrzeb danej warstwy klientów. Nieliczne tylko bowiem sklepy w pewnych branżach posiadają klientelę różnych warstw społecznych, ale przeważnie każdy sklep ma pewną większą grupę klientów, należącą do określonej warstwy społecznej – w związku z tym sklep musi się specjalizować.

Nie można równocześnie sprzedawać bogatym i biednym. Pewien bogaty jubiler prowadził przez dwadzieścia lat interes złotniczy – sprzedawał najdroższą biżuterię bogatym klientom i wyrobił sobie markę solidnego i uczciwego kupca. Celem rozszerzenia interesu wprowadził do swego asortymentu towarowego także bardzo tanie imitacje z czeskiego szkła. Po pewnym czasie zauważył z przerażeniem, że interes jego zaczął upadać – ludzie bogaci zaczęli go omijać, ponieważ wprowadził imitacje, klienci zaś z biedniejszych warstw ludności omijali go również – dla nich pozostał on dostawcą ludzi bardzo zamożnych. – Przykład ten najlepiej poucza nas, że kupiec musi dostosować do sfery społecznej klientów swój asortyment a odpowiednio do tego i obsługę.

Powiązane