CENY REKLAMOWE, FABRYCZNE, OKAZYJNE, STAŁE I ZMIENNE

control-work-official-form-39519

Wielu kupców sprzedaje pewne artykuły po niskiej stosunkowo cenie jako tzw. artykuły reklamowe. Kupiec spodziewa się, iż przy sprzedaży danego towaru klienci będą się zaopatrywać niejednokrotnie także i w inne artykuły. Tą drogą przez, rozszerzenie zbytu kupiec dąży do pokrycia strat, jakie przynosi mu sprzedawanie artykułu reklamowego.
Zazwyczaj obniżka ceny na artykule reklamowym dotyczy części lub całości zysku detalisty. Ogłaszanie cen reklamowych jest jedną ze stosowanych form reklamy kupieckiej. Odnośne artykuły wystawia się na wystawie z podaniem ceny i zaznaczeniem „cena reklamowa” lub tp. Należy zaznaczyć, iż ogłaszanie cen jako reklamowych powinno polegać na prawdzie, która zresztą obowiązuje w każdym rodzaju reklamy. Skoro bowiem klient przekona się, że cena podana jako reklamowa wcale nie odbiega od przeciętnych cen rynkowych, straci niewątpliwie zaufanie do reklamującego się w ten sposób przedsiębiorstwa.

Niejednokrotnie widzi się w ogłoszeniach kupców oraz na wystawach informację, iż odnośny kupiec sprzedaje towary „po cenach „fabrycznych”. Czy są to ceny, po jakich kupiec na-bywa produkty w fabryce? Określenie to nie byłoby ścisłe i wymaga wyjaśnienia. Oto cały szereg wytwórców ustanawia z góry ceny, po jakich ich wyroby mają być sprzedawane konsumentom. Pośredniczący kupcy otrzymując od tych cen stosowne rabaty. Rabaty te są niekiedy wcale wysokie, wynoszą np. w dziale przyborów fotograficznych (klisze, błony itp.) około 30%. Stąd więc kupiec sprzedając towary po cenach przewidzianych w cenniku fabrycznym zarabia zazwyczaj wcale dobrze, gdyż rabat wystarcza mu na pokrycie jego kosztów, a nawet pozwala mu na udzielenie opustów stałym odbiorcom.

Powiązane