CENA TOWARÓW I JEJ CZYNNIKI SKŁADOWE

calculator-calculation-insurance-finance-53621

Celem istnienia sklepu detalicznego jest zaopatrywanie klienteli w artykuły służące jej do zaspakajania potrzeb. Dla spełniania tego celu detalista zakłada przedsiębiorstwo, urządza je, organizuje kasowość, rachunkowość i korespondencję oraz inne czynności administracyjne, nabywa towary, zjednuje klientelę, aby jej sprzedawać posiadane artykuły.

Za swoje trudy, umiejętność fachową, ryzyko, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, i jako oprocentowanie włożonego w przedsiębiorstwo kapitału otrzymuje wynagrodzenie w postaci zysku, tj. różnicy między kwotą wydaną na zakup towarów a otrzymaną z ich sprzedaży. Różnica ta stanowi zysk brutto, z zysku tego bowiem musi pokryć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa, czyli wydatki na administrację, reklamę, podatki itp. Po odliczeniu tych wszystkich kosztów otrzymujemy zysk netto.

Do najważniejszych czynności detalisty należą: zakup towarów oraz ich sprzedawanie. Toteż korzystne ich spełnianie przede wszystkim decyduje o powodzeniu przedsiębiorstwa. Ostateczny więc wynik, czyli zysk, jaki przynosi przedsiębiorstwo, będzie zależał od: wysokości różnicy między ceną nabycia towarów a ceną uzyskaną z ich sprzedaży, wysokości obrotów, która jest zależna od ich częstotliwości, tj. szybkości, z jaką zbywa się zakupywane artykuły, wysokości wydatków, które ponosi się przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, a które pochłaniają część zysku.

Dobrym przykładem mogą być np. projekty domów nowoczesnych jako ogólna cena towaru, a jej czynnikami składowymi będą drzwi i podłogi, płaski dach, balustrady nierdzewne czy wyposażenie łazienek.

Powiązane