Cena nabycia

money-card-business-credit-card-50987

Cena nabycia nie stanowi jednak jeszcze ceny kosztów własnych, czyli ceny, po jakiej kupiec mógłby sprzedawać towary nie ponosząc na nich straty. Skoro bowiem z prowadzeniem przedsiębiorstwa połączone jest ponoszenie różnych kosztów administracyjnych, musi je kupiec wliczyć do ceny towarów.

Podczas gdy cena zakupu i koszty dostawy są nam dokładnie znane z otrzymanych rachunków, to obliczenie wysokości kosztów administracyjnych przedstawia znaczne trudności. Wysokość niektórych kosztów jest stała, np. rzadko zmienia się czynsz płacony za najem lokalu, płace personelu, świadczenia społeczne itd., cały szereg innych kosztów ma jednak charakter zmienny, np. koszty oświetlenia, opału, reklamy, portierów, podatki itp.

Trudno również dokładnie ustalić, ile z tych kosztów należałoby doliczyć do poszczególnych rodzajów artykułów. Toteż koszty te dolicza się zazwyczaj na podstawie pewnych stawek procentowych, biorąc za podstawę doświadczenia w tym kierunku z ostatnich miesięcy czy lat.

Skoro np. stwierdziliśmy, że w ciągu miesiąca osiągamy przeciętnie obrót w wysokości 12200 zł, a przeciętne koszty administracyjne wynoszą 1340 zł miesięcznie, co stanowi około 11% obrotu, zatem w tym stosunku należy uwzględniać doliczenia z tytułu kosztów przy ustalaniu ceny własnej zakupionych towarów.

Powiązane