Cechy charakteru i umysłu sprzedawcy

man-coffee-cup-pen

Sprzedawca musi być uczciwy. Sprzedawać, znaczy służyć klienteli, a wszelka służba musi być uczciwa i szczera. Uczciwym musi być sprzedawca w stosunku do właściciela sklepu, do osób współpracujących z nim i do klienteli. Obowiązki swe musi spełniać nie tylko ze względu na obowiązek, otrzymywane wynagrodzenie i kontrolę nad nim, ale z zapałem, z pełnym poświęceniem się, dbając o dobre imię firmy i zawodu kupieckiego.

Towary i sprzęty należy chronić przed zepsuciem, występować zawsze w obronie pryncypała i firmy. Wobec współpracowników należy być koleżeńskim, pomocnym w pracy. Koleżeństwo jednak nie może iść tak daleko, aby pokrywało milczeniem nieuczciwe postępowanie innych. Wobec klientów należy być uczciwym przez uczciwą obsługę (dobra waga, miara, prawdziwa informacja). Raczej powiedzieć „nie wiem”, niż kłamać na temat jakości sprzedawanego towaru.

Sprzedawca musi być uprzejmy. Niegrzeczny sprzedawca nie sprzeda artykułu groszowego – grzeczny sprzeda łatwiej towar kosztujący złote. – Uprzejmość nie może się jednak przemieniać w poufałość, która zraża klienta, ani też w służalczość. Uprzejmy sprzedawca usługuje klienta kupującego za grosze równie uprzejmie, jak kupującego za setki.

Powiązane