woman-hand-desk-office
Ograniczenia w swobodnym ustalaniu cen

Ograniczenia w swobodnym ustalaniu cen objawiają się nie tylko w tym kierunku, aby nie pobierano cen zbyt wysokich. Również ustalanie cen zbyt niskich jest niejednokrotnie szkodliwe. Zależy to w wysokim stopniu od przyczyny, dla której w danym wypadku kupiec obniża przesadnie ceny dążąc do możliwie szybkiego uzyskania płynnej gotówki.

Read More →
pexels-photo-95916
Zwyżka lub obniżenie cen

Na zwyżkę lub obniżenie się cen rynkowych mogą wpływać różne okoliczności. Jeśli towary sprzedaje się łatwo, po korzystnych cenach, wówczas mówimy, że koniunktura handlowa jest dla nich korzystna, w przeciwnym wypadku koniunktura jest niepomyślna. Od koniunktury handlowej zależni są zarówno wytwórcy jak i kupcy.

Read More →
pexels-photo-3
ŚRODKI I SPOSOBY REKLAMY

Aby osiągnąć swój cel, posiada reklama do swej dyspozycji różne sposoby, które nazwiemy środkami reklamy. Niektóre z nich są potrzebne wszystkim detalistom bez względu na prowadzony artykuł, środowisko itd.

Read More →
people-woman-coffee-meeting
Klienci a ich zawód

Zawód klientów ma w wielu wypadkach decydujący wpływ na ich potrzeby i upodobania. Z zawodem połączony jest w pierwszym rzędzie dochód klienta – a ten ma również wielki wpływ na ich zakupy. Mamy bardzo dużo sklepów obsługujących wyłącznie ludzi pewnych zawodów.

Read More →
people-office-group-team
Klienci a ich wiek

Podobnie jak płeć, ma też i wiek poważny wpływ na kształtowanie się potrzeb klientów sprzedawca winien zdawać sobie z tego sprawę i odpowiednio do tego postępować. Ludzie starsi są zwykle konserwatystami – żądają nieraz rzeczy już niemodnych, mają o wielu rzeczach wyrobione swe własne zdanie, przy wyborze towaru kierują się rozumem i doświadczeniem. Przyzwyczajają się […]

Read More →
people-coffee-notes-tea
Klienci a ich sfera społeczna

Przynależność do pewnej sfery społecznej wywołuje, podobnie jak przynależność do pewnych zawodów, pewne specjalne potrzeby towarowe. Tak np. przynależność do stanu pracującej inteligencji miejskiej wywołuje potrzebę kupowania takich towarów, jak np. ubrania wizytowe, smokingi, fraki towarów tych nie kupuje wieśniak. Każdy stan ma swe zwyczaje i upodobania, swe potrzeby oraz pewne dochody, umożliwiające nabywanie tych […]

Read More →
pexels-photo-70292
Klienci a ich płeć

W handlu jest bardzo ważny podział klientów na mężczyzn i kobiety. Mężczyzna, jako klient jest łatwiejszy do obsługi niż kobieta, to znaczy decyduje się szybciej na kupno, ale mężczyzna kupuje z reguły znacznie mniej od kobiety, ponieważ samodzielnie kupuje przeważnie tylko te towary, które mają zastosowanie w jego pracy zawodowej dużo towarów kupuje wspólnie z […]

Read More →
pexels-photo-2
KOSZTY REKLAMY

Tak jak z jednej strony nie możemy sobie wyobrazić nowoczesnego sklepu bez stosowania reklamy, tak z drugiej strony należy pamiętać o tym, że koszt jej nie może być zbyt wysoki. Detalista może wydawać na reklamę nie więcej, jak 12% obrotu, jego budżet reklamowy będzie więc z natury rzeczy skromny.

Read More →
pexels-photo-191830
KALKULACJA CEN

Aby ustalić cenę, po jakiej winniśmy sprzedawać towary, musimy wiedzieć, co się na tę cenę składa, i przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Podstawową ceną będzie tu cena zakupu, tj. cena zapłacona dostawcy. Cenę tę ustalają warunki zawartej z dostawcą umowy, a stwierdza otrzymany od dostawcy rachunek.

Read More →
pexels-photo-57825
Jak ocenić zapotrzebowanie klienta?

Aby trafnie ocenić zapotrzebowanie klienta, bierze sprzedawca pod uwagę następujące względy, zależnie zresztą od okoliczności: a) Tuszę klienta. Doświadczony sprzedawca nabiera wprawy w tym kierunku i ocenia na oko, jaki np. numer ubrania podać klientowi, to samo dotyczy sprzedaży kapeluszy, bucików itd. Człowiek tęgi wygląda lepiej w ubraniu ciemnego koloru, które wyszczupla człowieka, niż w […]

Read More →